User Register / Login

Социалните програми не са просто благотворителност – как да изчислите възвращаемостта на социалните инвестиции (SROI)?

  • Calendar March 17th, 2021
  • Time 09:00
|

Part of We Value Nature’s 10 Day Challenge

denkstatt

Компаниите често са изправени пред избор кои точно социални инициативи да подкрепят и как да проследят всички въздействия, отвъд реализираните дейности и преките им резултати. Корпоративните социални политики отдавна не са просто благотворителност и дарения. Решението за подкрепа минава през отговор на редица въпроси, свързани с цялостното въздействие на проектите и „отпечатъкът“, който оставят.

В рамките на събитието ще покажем как да прилагате международно утвърдена методология за остойностяване на всички въздействия, за да направите оценка на програмата за корпоративна отговорност и как обективно да избирате проекти, които имат по-големи позитивни ефекти.

This session will be delivered in Bulgarian.

Register here.

Benefit from the Coalition’s unique overview of the capitals approach and community, gain insights into the latest thinking and developments and receive newsletters and project updates.